Mga dapat gawin ng mga guro, estudyante, at mga kawaning nasa opisina upang maiwasan ang pagkalat o pagkakaroon ng COVID-19 sa eskwelahan o pamantasan.  

Mga dapat gawin ng mga guro, estudyante, at mga kawaning nasa opisina upang maiwasan ang pagkalat o pagkakaroon ng COVID-19 sa eskwelahan o pamantasan.  
CLEAN and DISINFECT to avoid COVID-19.
Do’s and Don’ts while we are at the workplace.