Pagbati kay Dr. Ma. Lourdes “Ria” R. Quijano sa natatanging Gawad Parangal para sa Ulirang Guro sa Filipino 2021. “Karangalang hatid sa Pamantasan ay lubhang katangi-tangi at ipagmamalaki”